Projekt indywidualny

Czy posiadasz działkę budowlaną?

Informacja o Administratorze danych oraz prawach Pani/Panu przysługujących

  1. Korzystanie z usługi zamówienia Katalog domów jest dobrowolne i bezterminowe.
  2. W celu świadczenia usługi Katalog domów, DQM pozyskuje od osób zainteresowanych ich dane adresowe, tj. imiona i nazwisko, adresy korespondencyjne, adresy poczty elektronicznej (adresy e-mail). Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne, gdyż bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usługi. Odbiorcami danych będą podmioty zaangażowane w świadczenie usługi, tj. osoby upoważnione oraz podmioty świadczące usługi IT, operatorzy pocztowi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
  3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: Polityka prywatności i plików cookies.
  4. Administratorem danych osobowych jest DQM sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-245) przy ul. Ciołkowskiego 2/2A, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164822, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5432039922. Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych DQM pod adresem ochronadanych@dqm.pl lub pod numerem telefonu +48 85 877 31 64.

* - Pole wymagane