BudownictwoBudowa domu jednorodzinnego – warto znać przepisy

Budowa domu jednorodzinnego – warto znać przepisy

Własny dom jest marzeniem wielu osób, który w wyobraźni ukazuje się nam, jako jedyny w swoim rodzaju, spełniający oczekiwaną funkcjonalność i gwarantujący wszelkie oczekiwania. Nie każdy decyduje się na podjęcie tego kroku. Decyzje inwestycyjne prócz trudności i złożoności obarczone są dodatkowo ryzykiem fiaska finansowego, dlatego tak ważna jest znajomość obowiązującego prawa nie tylko budowlanego, ale również administracyjnego w zakresie inwestycji budowlanych.

Gdzie szukać przepisów dotyczących budowy domu?

Nie byłoby procesu budowlanego bez uzyskania właściwego pozwolenia i decyzji o pozwoleniu na budowę dla domów jednorodzinnych wielokondygnacyjnych o powierzchni przekraczającej 70m 2 . Szczegółowa lista budowli, które nie wymagają decyzji administracyjnej wskazuje ustawa prawo budowlane, w pozostałych, nie wymienionych w ustawie wymagane jest uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.

Istotą decyzji w procesie budowlanym jest jej specyficzny charakter, który wymaga uzyskania szeregu pozwoleń innych podmiotów niż administracja samorządowa. Dopiero w oparciu o stosowne pozwolenia, zezwolenia i oświadczenia, wydawana jest decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę. Te warunki określono również szczegółowo w ustawie prawo budowlane.

Jakie są organy kontroli w procesie budowlanym?

Niewątpliwie w procesie budowy domu, kontrola jest niezwykle istotna dla zachowania nie tylko zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, ale głównie ze względów bezpieczeństwa. Budynki powinny spełniać szereg standardów, a dla większości z nich wymagane są stosowne zezwolenia, pozwolenia i oświadczenia, a także opinie właściwych organów. Ustawodawca w ustawie prawo budowlane wymienia organy właściwe do przeprowadzania kontroli w procesie budowlanym. Wśród nich znajduje się starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).

Z punktu widzenia realizacji inwestycji budowlanych bardzo istotne są takie pojęcia jak inwestycja budowlana i proces budowlany, a także decyzja administracyjna i pozwolenie. Wszystkie te pojęcia wyjaśniono również w ustawie prawo budowlane.

 

Witaj na stylowo-mieszkam.pl – serwisie związanym z aranżacją wnętrz, designem, meblami i architekturą.