Etapy współpracy

 

- Przygotowanie wariantowej oferty uwzględniającej wymagania inwestora i alternatywne propozycje DQM

 

etap 1

Oferta

- Oczekiwania inwestora: typ domu, powierzchnia, ilość sypialni.
- Przewidywany termin rozpoczęcia / zakończenia budowy
- Planowany budżet

dqm triangle
etap 2

Zawarcie umowy

- Adaptacja / wykonanie  projektu domu
- Przygotowanie planu zagospodarowania działki
- Wykonanie projektów instalacji
- Szczegółowe ustalenia zakresu i standardu robót
- Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia
- Wystąpienie o pozwolenie na budowę

etap 3

Przygotowanie realizacji

- Wyrys działki
- Warunki zabudowy
- Badania geotechniczne
- Decyzje inwestora: 
specyfikacja materiałowa
wyposażenie techniczne domu
- Złożenie dokumentacji projektowej we właściwym urzędzie

dqm triangle
etap 4

Pozwolenie na budowę

- Wytyczenie budynku na działce
- Przygotowanie zaplecza
- Roboty ziemne
- Posadowienie budynku
- Ściany i stropy
- Dach (konstrukcja, pokrycie i odwodnienie)
- Okna i drzwi zewnętrzne
- Elewacja
- Instalacje elektryczne
- Instalacje sanitarne i C.O.
- Tynki wewnętrzne
- Podłoża pod posadzki
- Docieplenie poddasza

etap 5

Rozpoczęcie realizacji

- Zgłoszenie rozpoczęcia budowy
- Przyłącze energetyczne budowy i woda
- Przekazanie placu budowy wykonawcy
- Odbiory kolejnych etapów budowy
- Bieżąca współpraca z wykonawcą, ewentualne korekty zakresu lub standardu robót

dqm triangle
etap 6

Przekazanie budynku