6337.jpg

Połączenie Danwood S.A. i DQM Sp. z o.o.

Zarząd DQM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 21 grudnia 2018 r. plan połączenia DQM Sp. z o.o. (spółka przejmowana) ze spółką DANWOOD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (spółka przejmująca). Plik do pobrania